Cafe sáng: Sức mạnh của lời nói

Suy Nghĩ (THINK) gồm T- True, Sự Thật- Nó có phải Sự Thật không? H- Helpful, Nó có lợi ích gì không? I- Inspiring, nó có tạo ra cảm hứng không? Necessary, nó có cần thiết không? Kind, nó có tử tế không?

Nếu lưỡi được làm bằng thuỷ tinh, hẳn sẽ nhiều người cẩn thận hơn với lời nói của mình!

Tôi biết nhiều người khi giận lên là nói cho bằng sạch, nói cho sướng miệng bất cần đối phương cảm thấy thế nào. Hẳn là họ nghĩ: Lời nói gió bay hay nói là việc của miệng chứ không phải là việc của cái đầu!

Tôi cũng biết, và cả tôi nữa, luôn dễ bị tổn thương bởi lời nói hơn tất thảy! Dù đã nhắc mình rằng họ vô tình nói thôi, hay họ giận mà nói thế thôi, hoặc đó chỉ là lời vô thưởng vô phạt. Vậy mà kỳ lạ thay ta vẫn đau. Mới hay rằng lời nói dễ làm tổn thương nhau đến thế!

Bạn bè càng thân thiết bao nhiêu càng dễ làm nhau thương tổn sâu sắc hơn! Người càng được yêu thương nhiều thì lời nói càng trở nên ý nghĩa với mình! Và vì thế, lòng thương tổn càng mạnh mẽ hơn, sâu hoắm hơn, dai dẳng hơn, xót đau hơn!

Cafe sáng: Sức mạnh của lời nói 1

Là lời nói có sức tàn phá nhau như thế nhưng nhiều người coi nhẹ nó.

Như một lời xúc phạm khi đang điên lên tức giận! Như một lời vô tâm nói ra khi đầu óc đang mải nghĩ đến việc khác! Như một lời hứa lúc vui miệng! Như một lời hẹn chung chung! Như một lời yêu nói cho vui!

Như một câu trách cứ mà không nhìn nhận nỗ lực của đối phương! Như phán mà quên xét! Hoặc có đôi lúc là buôn chuyện tưởng như chẳng hại ai. Hay đùa không đúng việc, sai thời điểm! Nếu ai trước khi nói hay viết mà chịu suy nghĩ một chút, hẳn mọi đớn đau chẳng xảy ra!

Suy Nghĩ (THINK) gồm T- True, Sự Thật- Nó có phải là Sự Thật không? H- Helpful, Nó có lợi ích gì không? I- Inspiring, nó có tạo ra cảm hứng gì không? Necessary, nó có cần thiết không? Kind, nó có tử tế không? Giá mà mọi người hiểu...

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Gia đình mới 

Bình luận